logo klein

 

Op de pedalen: ‘Na Valentijn……..’

Op de dag na ‘Valentijn’ kreeg ik een bijzonder verzoek. 

Neen geen liefdesverklaring, maar wel een ‘aanzoek’ en ook nog eens van het bisdom. 

Of we konden praten over de mogelijkheid dat de geloofsgemeenschappen van Hieronymus in Wognum en die van Cunera in Nibbixwoud (samen de Emmaus parochie) een plek kunnen vinden in regio ‘de Waterkant’ (Ursem, Spierdijk, Zuidermeer, De Weere, Spanbroek, Hoogwoud, Obdam-Hensbroek, De Goorn)  

Door allerlei oorzaken was er in de Emmausparochie behalve pastoor Deen en secretaris/penningmeester dhr. Nederhof geen bestuur meer. De regionale samenwerking met het ‘samenwerkingsverband Wervershoof’, wilde niet erg vlotten.

De secretaris/penningmeester had aangegeven zijn taak te willen neerleggen met als gevolg dat het bisdom besloot in te grijpen. 

Voor 2010 bestond er al een regionale samenwerking tussen Wognum en Nibbixwoud met een groot aantal van de ‘Waterkant’ parochies. Deze samenwerking is veranderd door keuzes die het bisdombestuur maakte m.b.t. de regionale herindeling van het bisdom.

Er ligt dus een gezamenlijke geschiedenis! Vanwege deze geschiedenis en aangezien ik beide parochies ken (ik ben een Nibbiker) en collega pastor Bert Glorie destijds de fusie van deze twee parochies heeft meegemaakt, zijn we op uitnodiging van Bisschop Hendriks gaan praten en nadenken over deze nieuwe ‘verhouding’. O, en vergeet het koor ‘Tight Formation’ niet dat zowel in Nibbixwoud als De Weere zingt…dus nog meer gezamenlijks.

Er volgden in een rap tempo op allerlei gesprekken met mensen van het bisdom, ons pastores-team en het bestuur. Met vertegenwoordigers van de Emmaüs parochie. Dit alles resulteerde in de beslissing om per 1 maart de Emmaüs parochie op te nemen in onze regio. Het parochiebestuur van deze regio en het pastores-team ontwikkelen vanaf die datum de samenwerking zowel bestuurlijk als pastoraal.

Twee dagen na ‘Valentijn’ hadden wij met ons pastores-team een retraite in de Abdij van Egmond. De parochies ‘oude stijl’ verdwijnen d.w.z. pastorale eenheden waar je als parochiaan lid van was van de wieg tot het graf.  We gaan steeds meer terug naar de beginsituatie van onze kerk zoals deze in de Handelingen van de apostelen te lezen staat. Kleine geloofsgemeenschappen (kerken) die het leven samen delen, ervoor zorgen dat het niemand aan iets ontbreekt, samen bidden en op de ‘dag des Heren’ samenkwamen in een of ander huis om ‘het brood te breken’ (verwijzing naar de allereerste vorm van Eucharistie vieren)

Hoe gaan wij om met deze ontwikkeling – ’t werk wordt er niet minder om, hoe begeleiden wij – inspireren wij - deze geloofsgemeenschappen en hoe houden wij onszelf heel ?   

Theoloog Chris ’t Mannetje heeft ons deze dag geholpen om zicht te krijgen op hoe wij kunnen handelen en om te komen tot een aantal aandachtspunten waarmee wij verder kunnen. Deze retraite kwam op een zeer gunstig moment ! 

In deze dagen krijgen wij regelmatig de vraag: ‘gaan jullie dat redden in zo’n grote regio ?’  Dat weten we niet.  Wat we wel weten is dat vanwege deze ontwikkeling ons team bij elkaar blijft. Het was zeer aannemelijk dat we kapelaan Álvaro waren kwijt geraakt na de priesterwijding van pastor Bert.  Nu blijven we, tot onze grote vreugde, bij elkaar. En als pastor Bert straks z’n studies heeft voltooid en de wijdingen heeft ontvangen kan hij ook meer en beter zijn taak uitoefenen. Pastor Fred Deen is door het bisdom gevraagd om in onze regio assistentie te verlenen en samen met hem gaan we overleggen hoe we dit het beste kunnen invullen. 

Na deze ‘na Valentijn’ ontwikkelingen, merken ik hoe de Liefde van de Eeuwige ons gaande houdt en Jezus Christus Zijn kerk aan het bouwen is met al deze nieuwe bouwstenen. 

Op weg naar Pasen mogen we ontdekken hoe de Eeuwige met ons bezig is en laat zien dat er geen doodlopende wegen bestaan, de dood niet het laatste woord heeft maar er nieuw leven mogelijk is. Er is 1 kracht die dat mogelijk maakt…. LIEFDE… een kracht waarin de Eeuwige zich steeds weer openbaart.   Groeten van mij, Nico….

Bestuur en pastores team van regio ‘De Waterkant’

Omdat u te maken krijgt met een nieuw bestuur en pastores team is het goed dat wij u een overzicht geven wie er in dat bestuur en dat team zitten. 

Pastores-team

Het pastores team werkt door de hele regio heen maar doen dit wel vanuit een vaste basis parochie. Welke  pastor in het bijzonder aandacht aan de Emmaüs  parochie zal geven is nog in bespreking.

Pastor Anne-Marie van Straaten Spierdijk/Zuidermeer. MOV werk, begeleiding van alle inter-parochiële eerste communie en

vormsel werkgroepen. 

Pastor Bert Glorie Obdam/Hensbroek. PCI begeleiding en momenteel nog studerend als priesterstudent.

Kapelaan Álvaro Rodriquez Luque De Weere/Hoogwoud/Spanbroek, sacramentele bediening door de hele regio.

Pastoor Nico Knol De Goorn/Ursem, voorzitter parochiebestuur, teamleider, sacramentele bediening door de hele regio,

secretaris dekenaat Alkmaar.

Als team mogen we ook steunen op de medewerking van een aantal emeritus pastores:

Jan Verbruggen, emeritus pastoraal werker van Spanbroek en De Weere

Piet Hoogenboom, emeritus pastoor van Spanbroek

Fred Deen, emeritus pastoor van Nibbixwoud/Wognum / priesterassistent in de regio

Tineke de Boer, voormalig parochie coördinator van De Goorn

Het bestuur van regio ‘de Waterkant’

Pastoor Nico Knol Voorzitter

Jan Wijnker uit Grosthuizen Vice-voorzitter

José van Leerdam-Dekker uit De Goorn Secretaris

Adri Vlaar uit Hoogwoud Penningmeester

Els van der Hulst-Steur uit Avenhorn O.L.V, v.d. H.Rozenkrans parochie De Goorn

Adri Wever uit Ursem Bavo parochie Ursem

Win Bijman Victor parochie Obdam/Hensbroek

Sjaak Koopman Lambertus parochie De Weere

Tony Slaman aspirant bestuurslid Emmaüs parochie Wognum/Nibbixwoud

Sjaak de Koning Bonifatius parochie Spanbroek

Gré Ooijevaar-Nuijens st.Jansgeboorte parochie Hoogwoud

Jos van Straalen Georgius parochie Spierdijk, 

O.L.V.v.Lourdes parochie Zuidermeer

Het bestuur draagt eindverantwoordelijkheid voor alle parochies. 

Het bestuur wordt benoemd door de bisschop van Haarlem-Amsterdam.

Het dagelijks bestuur (voorzitter/vice-voorzitter/secretaris/penningmeester) bereidt de bestuursvergaderingen voor en komt bij elkaar om ontwikkelingen te begeleiden.

Per parochie is er een parochieraad waarvan bovengenoemde leden deel uitmaken, aangevuld door een penningmeester en mensen uit diverse werkgroepen. Een parochieraad coördineert het dagelijkse leven van een parochie. De leden van de parochieraden worden benoemd door het bestuur van de regio