logo klein

 

Zondagsvieringen. In de vorige Sjaloom hebben we u er al attent gemaakt dat in de maanden juli, t/m dec. de zondagsvieringen om 11.00 uur beginnen.

Wegens het vertrek van pastor Nico Knol moeten we het in de regio doen met 2 pastores en 1 pastoraal werkster. Deze drie moeten verdeeld worden over 10 parochies. Om toch op zondag een eucharistieviering te hebben heeft pastor Bert aangeboden om bij ons op zondag voor te gaan om 11.00 uur en om 9.30 uur in Obdam. Het is de bedoeling om na deze drie maanden te ruilen met Obdam.  Dan gaan zij naar 11.00 uur wij naar 9.30 uur. Dit leek ons een goede oplossing. Wij snappen dat voor een aantal mensen 11 uur erg laat is maar we hopen dat u begrip heeft voor deze regeling en dat u onze kerk ook op deze tijd weet te vinden.