logo klein

 

 

Van de bestuurstafel.

Op de eerste plaats willen wij u allen een Gezegend en Gezond 2019 toewensen. Een nieuw jaar met nieuwe kansen. We hebben altijd de keus; gaan we door op dezelfde oude en vertrouwde voet of hebben we het lef om nieuwe mogelijkheden te benutten? Wij hopen dat u in het nieuwe jaar uw dromen waar mag maken. En natuurlijk dat er meer Vrede is op deze wereld, onderling en ver (der) weg...

*Geluidsinstallatie. In de laatste Sjaloom spraken we de wens uit, dat met de feestdagen in het vooruitzicht, de problemen met de geluidsinstallatie zouden zijn opgelost. Met man en macht zijn we de weken voor de Kerst-Sing-Inn en de Kerstvieringen in de weer geweest om het geluid weer optimaal te krijgen. En als u in de vieringen geweest bent dan hebt u kunnen horen dat het geluid weer prima in orde is. Er is een nieuwe versterker gekomen en er zijn nieuwe microfoons geplaatst.

*Afscheid lekenvoorgangers. Na afloop van de DOP viering van 20 januari a.s. gaan we helaas afscheid nemen van onze lekenvoorgangers Jan Bonenkamp en Jacques Schipper. We doen dat met pijn in ons hart, maar we gunnen Jan en Jacques natuurlijk na 30 jaar te zijn voorgegaan, hun welverdiende rust. Als parochieraad hebben we de afgelopen tijd heel hard nagedacht hoe we deze leegte die is ontstaan weer kunnen invullen. Gelukkig hebben we sinds twee jaar José Tromp als nieuwe lekenvoorganger, maar José kan niet alleen twee vertrekkende voorgangers vervangen. We zijn heel blij dat we Dick Wenker, lid van de liturgiegroep van het Salezikoor, bereid hebben gevonden om, samen met José de lekenvieringen te gaan verzorgen. En dat gaat zeker lukken. Op zondag 3 februari zal de eerste viering met Dick zijn. En we hopen natuurlijk dat u allemaal aanwezig zult zijn om Dick een hart onder de riem te steken. Jan en Jacques danken we natuurlijk heel hartelijk voor hun jarenlange inzet voor onze parochie en wensen hun nog heel veel goede jaren toe samen met al hun dierbaren.

*Terugblik Kerst-Sing-Inn. Het is weer een sfeervolle en gezellige middag geworden deze alweer 5Kerst-Sing-Inn. In een feestelijk versierde kerk hebben onze 3 prachtige koren weer laten horen dat zij gezegend zijn met heel veel talent. Even waren we bang dat de belangstelling dit jaar wat minder zou zijn als de voorgaande jaren, mede gezien het feit dat er echt overal Kerstconcerten in kerken gehouden werden. Maar dat viel reuze mee. We hebben blijkbaar een vaste groep aanhangers. Dames en Herenkoor, Salezikoor, Memorykoor en de dirigenten/organisten Marjo en Michel heel hartelijk dank voor jullie inzet en vrije tijd besteed aan deze mooie middag.

*Terugblik Kerstvieringen. De kinderkerstviering met als thema “Nijntje in de kerststal” het kerstverhaal van Dick Bruna, oogstte heel veel lof. De viering werd heel goed bezocht en het kindje in de kribbe was een voorbeeldige Jezus. Dank aan alle mensen die meegewerkt hebben aan deze mooie viering vooral Brenda en de “Heilige familie”.

De Nachtmis was als vanouds weer een mooie en sfeervolle viering met zang van het Dames en Herenkoor. Het zelfde gold voor de viering op 1Kerstdag met als voorganger José en het Salezikoor.
Het stemt de parochieraad dankbaar om te merken dat veel mensen naar onze kerk waren gekomen om de kerstvieringen mee te maken. Zo durven we de toekomst in te kijken, erop vertrouwend dat we met elkaar nog veel jaren parochiegemeenschap kunnen vieren.

*Kerkbalans 2019. Van 19 januari tot 2 februari wordt weer de jaarlijkse Actie Kerkbalans gehouden. 40.000 vrijwilligers in 2000 kerken halen geld op voor hun plaatselijke kerk.

Geld dat heel hard nodig is. Het onderhoud van het kerkgebouw, de verwarming, verlichting, personele kosten enz. allemaal kosten om de kerkdeuren open te houden en iedereen welkom te heten. Het thema dit jaar is dan ook “Geef voor je Kerk”.
Op zaterdag 19 januari komen de lopers van Kerkbalans naar het parochiecentrum om hun enveloppen op te halen. We drinken dan een kopje koffie, praten even bij en spreken onze waardering uit voor het belangrijke werk wat zij doen als loper van Kerkbalans. Als zij weer huiswaarts keren luiden we de klok als teken dat de Actie Kerkbalans van start is gegaan.

Uw bijdrage aan Kerkbalans valt onder “giften aan goede doelen”of Algemeen Nut beoogde Instellingen. Wanneer u kiest voor een periodieke schenking is zelfs het hele bedrag aftrekbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze penningmeester Arie Blauw, tel. 353828. Dank voor uw gave.

De parochieraad.