logo klein

 

Van de bestuurstafel.

 

Beste parochianen.

“Ik ben er voor jou” dat was het thema van The Passion van dit jaar. Het zijn maar vijf kleine woordjes maar van groot belang in deze tijd. We leven nog steeds in een tijd van grote onzekerheid en daarom is het zo belangrijk dat we er voor elkaar zijn in deze moeilijke tijd. Omkijken naar mensen in hun eenzaamheid, ziekte en verlies, maar ook omkijken naar elkaar in verbondenheid.

*In verbondenheid met elkaar hebben we de Goede Week beleefd. Wat een verschil met vorig jaar toen de kerken gesloten waren. Nu konden we de Goede Week vieren met parochianen in ons midden en met mooie en indrukwekkende vieringen. Witte Donderdag en Goede Vrijdag, met ’s middags de Kruisweg, werden zo inspirerende vieringen op weg naar Pasen. De Paaswake en  de eucharistieviering met Pasen werden hoogtepunten in een week van gedachtenis aan het lijden, sterven en verrijzenis van Jezus.

Met dank aan pastor Bert, Dick Wenker, het Salezi-ensemble met Marjo en koorleden van het dames en herenkoor met Wil.

En we hopen natuurlijk dat volgend jaar de kerk weer helemaal open mag zodat we nog meer parochianen kunnen verwelkomen. 

    

*Op 31 maart j.l. is pastoor Piet Hoogeboom overleden. Heel veel jaren is pastoor Hoogeboom als pastoor actief geweest in de Bonifatiusparochie van Spanbroek. Maar ook kwam pastoor Hoogeboom in die periode regelmatig naar onze kerk als we geen voorganger hadden. We denken terug aan zijn inspirerende overwegingen en zijn waardevolle Bijbelcursussen waar velen goede herinneringen aan hebben. We zijn hem daar heel dankbaar voor.

Dat pastoor Hoogeboom moge rusten in vrede.

Lieve mensen, we sloten ons stukje in de vorige Sjaloom af dat het voorjaar een tijd is van vernieuwing, de tijd van nieuwe hoop. Ons geduld wordt nog steeds op de proef gesteld. Maar laten we de hoop en het vertrouwen dat alles eens goed komt  niet opgeven. 

De parochieraad