logo klein

 

Van de bestuurstafel.

Beste parochianen.

Om te beginnen willen we even terugblikken op de Allerzielenviering van 2 november. Wat heeft de Avondwakegroep er weer een mooie viering van gemaakt! Samen met  zang van het Memorykoor was alles weer heel sfeervol. Veel mensen hadden de moeite genomen om hun overledenen te herdenken en konden bij binnenkomst in de kerk een kaarsje voor hen opsteken. Alle parochianen die het afgelopen jaar waren overleden werden herdacht in een kort in memoriam met foto. Het kerkhof was mooi verlicht en na afloop van de viering kon men een lichtje plaatsen op het graf van hun dierbaren.

We willen allen die meegewerkt heeft aan deze viering heel hartelijk dank zeggen.

En nu maar weer terug naar het heden, waar we gehoord hebben over de nieuwe strengere corona maatregelen. Op dit moment verandert er nog niet heel veel voor de kerk. Ja we moeten weer handen reinigen, mondkapjes dragen in de kerk en op 1.50 mtr. afstand van elkaar zitten en bij griepverschijnselen thuis blijven. Voor onze koren is het wel weer heel treurig dat er niet meer als compleet koor gezongen kan worden. Er is bij ons in de kerk  tekort ruimte op het altaar of boven op het koor om op 1.50 mtr. van elkaar te kunnen zingen. Dus noodgedwongen weer terug naar 12 zangers. 

Hoelang dit alles weer gaat duren is op dit moment niet bekend.

Mochten er wijzigingen komen dan kunt u dit altijd vinden op onze website.

Door deze strengere maatregelen hebben we als parochieraad besloten om ook dit jaar geen Kerst-Sing-Inn te houden. Alles is nog zo onzeker, ook voor de koren die niet kunnen beginnen met het instuderen van de liederen. Maar ook is het lastig om de mensen in de kerk op gepaste afstand van elkaar te houden. Laten we hopen dat volgend jaar weer heel veel dingen mogelijk zijn. Ook w.b.t. de Kinderkerstviering en de vieringen met Kerstmis en Oudjaar, daarvan weten we niet hoe dat er uit gaat zien. Ook hiervoor geldt, kijk op de website voor meer informatie.  

Kerkbalans 2022. Van 15 t/m 29 januari wordt weer de jaarlijkse Actie Kerkbalans gehouden. Het thema is net als vorig jaar “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. Aan alle leden van onze parochie wordt dan de jaarlijkse bijdrage gevraagd.  

Veel parochianen hebben hun toezegging voor de Actie Kerkbalans 2021 overgemaakt.

Wij willen iedereen heel hartelijk dank zeggen voor hun gulle gaven want de opbrengst was aanzienlijk hoger dan het begrote bedrag van € 32000.- en hopen natuurlijk dat u ook voor 2022 een extra wilt doneren. Degene die nog geen bijdrage hebben overgemaakt verzoeken we vriendelijk dit alsnog te doen. 

Geld dat heel hard nodig is. Door de situatie rondom corona zijn de inkomsten van de parochie behoorlijk terug gelopen. Veel minder uitvaarten of avondwakes en daardoor veel lagere opbrengsten uit collectes e.d. terwijl het onderhoud van het kerkgebouw, de verwarming, verlichting, personele kosten enz. allemaal doorgaan.

Zo alleen kunnen we onze parochiegemeenschap en  ons mooie kerkgebouw in stand houden. Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

We hebben er voor gekozen om deze Sjaloom uit te geven voor een periode van 5 weken. U hebt dan alle vieringen van de maand december bij elkaar.

Lieve mensen, we hopen dat het aantal besmettingen snel mag dalen en dat we, ondanks alle onzekerheden, de Kerst en Oudejaarsvieringen met elkaar mogen vieren.

Maar als u dit leest duurt het nog even voordat het Kerstmis is, daarom wensen we u een goede Adventstijd toe als voorbereiding op het Kerstfeest, dat u allemaal de warmte en de liefde van het Kerstkind mag ervaren. 

We wensen u allen een Zalig Kerstmis.

 

De parochieraad.