logo klein

 

 

Van de bestuurstafel.

Beste parochianen.

Om te beginnen even een korte terugblik op de jaarvergadering van do. 3 november j.l.

We mochten ons verheugen op een goede opkomst. Vooral het agendapunt over de toekomst van de kerken in regio De Waterkant had ieders aandacht. De heer Peter Bakker ,

vicevoorzitter van de regio, gaf een helder beeld over de toekomst van onze kerken.

Tussen 5 en 10 jaar gaan een aantal kerken dicht.

Het regiobestuur gaat een beleidsplan opstellen voor de komende 10 jaar.  Dit zal in januari aan de parochieraden van de regio worden voorgelegd waarna het naar het bisdom wordt gestuurd. We wachten af hoe het e.e.a. er voor onze parochie uit gaat zien. We houden u op de hoogte.

* Aanvang zondagsvieringen. We zijn blij dat we u kunnen meedelen dat met ingang van januari de vieringen in de kerk weer beginnen om 10.00 uur. De regiopastores hebben hun best gedaan om dat weer voor elkaar te krijgen. We denken dat veel parochianen met deze mededeling weer blij zullen zijn. Alhoewel het misschien ook kan betekenen dat er vieringen uit zullen vallen omdat het niet gelukt is een voorganger te hebben. Wat wel fijn is dat er op de 1e zondag van de maand weer koffie/thee gedronken kan worden na de viering. Veel mensen hebben dit gemist. Ook de parochieraad vindt het belangrijk dat dit weer mogelijk is voor een stukje verbondenheid met elkaar. 

*Kerkbalans 2023. Van 14 t/m 28 januari wordt weer de jaarlijkse Actie Kerkbalans gehouden. Met ook dit jaar weer als thema “Geef vandaag voor de kerk van morgen”.

Met de Actie Kerkbalans zamelen ieder jaar weer vrijwilligers geld in voor onze kerk.

Veel parochianen hebben hun toezegging voor de Actie Kerkbalans 2022 overgemaakt.

We kunnen u meedelen dat de opbrengst het mooie bedrag van bijna  € 36000.= heeft opgeleverd. 

We willen iedereen heel hartelijk dank zeggen voor dit mooie bedrag en hopen natuurlijk dat we ook in 2023 weer op uw gulle bijdragen mogen rekenen.

Degene die nog geen bijdrage hebben overgemaakt verzoeken we vriendelijk dit alsnog te doen. 

Geld, wat heel hard nodig is om onze parochiegemeenschap en ons mooie kerkgebouw in stand te houden. Het onderhoud van het kerkgebouw, de verwarming, verlichting, personele kosten enz. kosten heel veel geld. Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

*We  hebben, net als vorig jaar, er voor gekozen om deze Sjaloom uit te geven voor een periode van 5 weken. U hebt dan alle vieringen van de maand december bij elkaar.

Lieve mensen, als u dit leest moeten we nog even wachten voordat het Kerstmis is.

In deze Adventstijd wachten we op het feest van de geboorte van Jezus. Veel mensen hebben uitgekeken naar deze Vredevorst en doen dat nog steeds. We bidden dat die vrede waar ook ter wereld, en waar we al zolang op wachten, in het nieuwe jaar zichtbaar mag worden. 

We wensen u allen een Zalig Kerstmis.

 

De parochieraad.