logo klein

 

 

Van de bestuurstafel.

 

Beste parochianen.

In de afgelopen twee weken zijn weer een 40 vrijwilligers op pad geweest om de formulieren voor de Actie Kerkbalans rond te brengen en weer op te halen. De weersomstandigheden waren niet al te best, gladde en bevroren trottoirs en in de tweede week was er harde wind en regen.

Gelukkig hadden de meeste mensen de antwoordenvelop al klaar liggen, wat alles een stuk makkelijker maakt.

We willen alle lopers van Kerkbalans heel hartelijk bedanken voor hun inzet. Geweldig zoals iedereen elk jaar weer klaarstaat om de Actie Kerkbalans tot een succes te maken.

Uiteraard kunnen we nu nog niet aangeven of de Actie Kerkbalans weer net zo’n succes is geworden als vorig jaar, maar optimistisch als we zijn gaan we uit van hetzelfde bedrag. In de volgende Sjaloom hoort u er natuurlijk meer over.

*Tarieven. In de vergadering van januari hebben we de tarieven voor 2024 vastgesteld.

Omdat alles duurder wordt zijn we genoodzaakt de tarieven met 5% te verhogen.

Vooral de kosten voor het begraven zijn het afgelopen jaar flink verhoogd.

U kunt de tarievenlijst 2024 vinden op onze website.
 

*Energiekosten. We kunnen u meedelen dat het energiegebruik in de kerk een stuk lager zullen uitvallen. Met name door de bezuinigingsmaatregelen die we getroffen hebben en de zachte winter, zijn de energiekosten met 20% zijn gedaald. Een mooi resultaat.

Lieve mensen, meer was er niet te melden deze keer. Helaas heeft  onze oproep in het bisdomblad ‘Samen Kerk” voor een organist/dirigent geen resultaat gehad. Jammer!  Maar we blijven hopen dat het eens gaat lukken.

Nog even en dan is het Aswoensdag, het begin van de vastenperiode. Een tijd van soberheid en onthouding. Maar juist nu kan de vastentijd ook betekenis hebben in de vorm van  naastenliefde en dienstbaarheid aan elkaar. Zaken die we in deze tijd hard nodig hebben.

We wensen u een goede Veertigdagentijd toe!  

De parochieraad.