logo klein

 

Van de bestuurstafel.

*Benoeming. Met terugwerkende kracht zijn voor een termijn van 4 jaar onze parochieraadsleden weer benoemd door het bestuur van regio De Waterkant. Gré Ooijevaar (voorzitter), Arie Blauw (penningmeester), Regina Janssen (secretaris), Carla Groot (bestuurslid) en José Tromp ( bestuurslid) hebben allen aangegeven dat zij zich in principe weer voor 4 jaar willen inzetten voor onze parochie. Als voorzitter ben ik daar heel blij mee.

*Kruis. Er is een verzoek binnengekomen van basisschool ’t Ruimteschip of onze kerk het kruisbeeld wil overnemen dat bij hen jaren lang in de hal heeft gehangen. Het kruis is ooit gemaakt door oud-directeur en kunstenaar Jan Linders. We hebben een plekje gevonden in de Mariakapel in de kerk. Als u nieuwsgierig bent geworden naar dit kunstwerk dan nodigen we u van harte uit om eens te komen kijken.

*Fietsen met de Broeders en Zusters.  Op dit moment zijn we weer bezig met de voorbereiding voor de ontvangst van zo’n 150 broeders en zusters die op 25 mei weer gaan fietsen. De zusters gaan naar Oosterleek, de broeders naar Volendam. Om 7.15 uur komen de eerste fietsers al binnen voor koffie/thee. Gré  zal ze allen welkom heten in de kerk en een kaars meegeven die ze op kunnen steken in een kapel of kerk onderweg. Als u dit leest zijn ze alweer (als het goed is) allemaal veilig thuis gekomen en hopelijk kunnen ze terug kijken op een prachtige fietstocht welke nu alweer voor de 4ekeer is gehouden. 

*Vieringen in juli en augustus. Zoals vorig jaar zullen er in de maanden juli en augustus 4 vieringen komen te vervallen i.v.m. de vakantieperiode. Het gaat om 7 juli en 21 juli en 4 en 18 augustus. De misintentie van de zondagen die komen te vervallen, zullen doorgeschoven worden naar de zondagen erna. We hopen dat u daar begrip voor heeft.

Verder kunnen we u nog meedelen dat vanaf 1 juli Fred Deen voortaan voor zal gaan in de donderdagmorgen vieringen in de kapel. Omdat kapelaan Alvaro zich meer gaat inzetten voor Nibbixwoud en Wognum zal hij daar voorgaan in de doordeweekse vieringen. 

De parochieraad.