logo klein

 

 

Van de bestuurstafel.

Beste parochianen.

Wat was het zaterdag 28 mei j.l. weer een gezellige drukte toen we ’s morgens vroeg de 90 zusters van de Grael en 60 broeders van het Broederschap mochten verwelkomen in onze kerk. De fietstocht stond in het teken van gezelligheid en verbinding. Daarom vinden we het belangrijk dat er gestart wordt in onze kerk. Verbinding met de zusters en broeders en onze parochiegemeenschap vinden we belangrijk. De zusters en broeders hadden een mooi lied ingestudeerd en een eigen geloofsbelijdenis gemaakt. Van de parochieraad kreeg men een kaars mee om op te steken in de kerk die zij op hun route aandeden. Ook dat is verbinding.

 

Financiën. Onlangs heeft de kascontrolecommissie de rekening en verantwoording van 2021 besproken en akkoord verklaard en is deze verstuurd naar het bisdom ter goedkeuring. 

We willen de leden van de commissie bedanken voor de tijd en aandacht die zij hieraan gegeven hebben.

Zondagsvieringen. In de vorige Sjaloom hebben we u er al attent gemaakt dat in de maanden juli, augustus en september de zondagsvieringen om 11.00 uur beginnen.

Wegens het vertrek van pastor Nico Knol moeten we het in de regio doen met 2 pastores en 1 pastoraal werkster. Deze drie moeten verdeeld worden over 10 parochies. Om toch op zondag een eucharistieviering te hebben heeft pastor Bert aangeboden om bij ons op zondag voor te gaan om 11.00 uur en om 9.30 uur in Obdam. Het is de bedoeling om na deze drie maanden te ruilen met Obdam.  Dan gaan zij naar 11.00 uur wij naar 9.30 uur. Dit leek ons een goede oplossing. Wij snappen dat voor een aantal mensen 11 uur erg laat is maar we hopen dat u begrip heeft voor deze regeling en dat u onze kerk ook op deze tijd weet te vinden. 

Koffie drinken. In verband met de vieringen van juli, augustus en september die om 11.00 uur beginnen is er op de 1e zondag van de maand geen koffie/thee drinken in het parochiecentrum.

Wel kunt u een kopje koffie/thee drinken op de 3e donderdag van de maand na de viering van 10.00 uur in de kapel.

Vakantie parochiesecretariaat. Het parochiesecretariaat is in de vakantie periode van 16 juli tot 28 augustus alleen op de woensdagmorgen geopend van 9.00 tot 11.30 uur. Wilt u de parochie intenties in die periode vóór 6 juli aan het secretariaat doorgeven? 

Tot slot nog even de mededeling dat er op 19 juni geen vieringen zijn in de regio i.v.m. het afscheid van pastoor Nico Knol.

Op 14 juni hebben we onze laatste vergadering voor het zomerreces.  Daarna gaan we twee maandjes met vakantie. Hoewel er in die tijd altijd wel weer wat te regelen valt gaan we toch proberen weer even te ontspannen en te genieten van een mooie zomer. 

Ook u wensen we een heel mooie zomer toe, of u nou weg gaat of thuis blijft geniet van al het moois wat er op uw pad komt.

De parochieraad.