P.C.I. (Parochiële Charitatieve Instelling)

Inter Parochiële Caritas Instelling “De Waterkant”

Caritas betekent letterlijk (naasten)liefde. Dit begrip uit de katholieke tradities is lange tijd wat op de achtergrond geraakt. Sinds 1987 spreken we vooral van diaconie als aanduiding voor de kerkelijke inzet voor mensen in nood.
Paus Benedictus XVI  zegt hierover het volgende : “Als ontvangers van de liefde van God worden de mensen geroepen om dragers van de naastenliefde te zijn en ertoe aangezet zelf werktuigen van de genade te worden, om de liefde van God te verbreiden en netten van naastenliefde te knopen.”
Een vorm van kerkelijk georganiseerde liefde is de Parochiële Caritasinstelling.
Een PCI heeft als doel  de “caritas”(naastenliefde) permanent een herkenbare plaats te bieden binnen de parochie gemeenschap. Daarvoor hebben de PCI’s de beschikking over een eigen vermogen. Dit vermogen  is veelal ontstaan uit schenkingen van parochianen. Naast geld kunnen ook goederen zoals land en gebouwen tot het vermogen horen. De PCI beheert het vermogen en bepaalt wat er mee gebeurd.

PCI besteedt zijn  geld aan verschillende soorten doelen:

  • financiële en materiële hulp aan individuen en gezinnen, waar bestaande sociale voorzieningen tekortschieten
  • deelname in een interkerkelijk hulpfonds of gemeentelijk noodfonds
  • ondersteuning van diaconale activiteiten en groepen in de eigen parochie (kerstpakketten, bloemetje (zieken)bezoekgroep)
  • financiële ondersteuning diaconale projecten in de omgeving  (voedselbank, inloophuis, hospice, opvanghuis asielzoekers)
  • giften aan landelijk werkende organisaties

De PCI onderhoudt een netwerk intern in de parochie en extern met maatschappelijke organisaties, andere kerken en overheidsinstellingen.
Sinds 1 november 2018 zijn de PCI’s  van regio “De Waterkant” gefuseerd  tot :

Inter  Parochiële Caritas Instelling (IPCI)  “De Waterkant”
   

Tot IPCI “De Waterkant” behoren de volgende parochies: St Victor uit Obdam, H Lambertus uit De Weere, St Jans Geboorte uit Hoogwoud, H Bonifatius uit Spanbroek, OL Vrouw van Lourdes uit Zuidermeer, OL Vrouw van de Rozenkrans uit De Goorn,  H Georgius uit Spierdijk en H Bavo uit Ursem, H Marcus uit Hensbroek welke is samen gegaan met St Victor.

Deze fusie betekent, dat de PCI’s verdergaan als werkgroep. Zij leggen(financiële) verantwoording af naar het bestuur van de IPCI ,welke bestaat uit voorzitter, penningmeester en secretaris.  Iedere  PCI werkgroep beheert het eigen vermogen en houdt eigen zeggenschap over het vermogen. 2 Keer per jaar komen alle werkgroepen bij elkaar om contact te onderhouden en ervaringen uit te wisselen. De activiteiten zijn per parochie verschillend. 

Secretariaat IPCI De Waterkant: Carla Groot, T 06 10725438, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Het vermogen van de gezamenlijke  PCI’s neemt af. Een bijdrage, schenking aan de PCI is heel erg welkom. Alle PCI werkgroepen hebben een ANBI-status . Voor meer informatie  hierover kunt u contact opnemen met de PCI werkgroep van de betreffende parochie of de penningmeester van IPCI Henk Braas. (telnr. 06 53428883)   


Werkgroep PCI  Hoogwoud-Spanbroek

De werkgroep PCI van de Sint Bonifatius parochie uit Spanbroek en de Sint Jans Geboorte parochie uit Hoogwoud bestaat uit 6 leden. Sinds 2016 werken  wij samen , organiseren activiteiten en geven financiële ondersteuning  daar waar nodig. Wij nemen deel aan het informele zorgoverleg van de gemeente Opmeer.

  • inzameling voedselbank in het najaar
  • uitdelen cadeaubonnen  met kerst voor sociale minima
  • organiseren kerstmaaltijd voor alleenstaanden, eenzamen en mensen die onlangs partner verloren hebben (in overleg met Omzien Naar Elkaar)
  • financiële bijdrage  stichting HWK (Hulpverlening  Westfriese Kerken)


Voor informatie over activiteiten of voor hulp/ondersteuningsvragen:

          Contactpersoon: Carla Groot, T 06 10725438, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Een financiële bijdrage aan de PCI is van harte welkom. 

Het rek. nummer  van Spanbroek :  NL54RABO0350711313
Het rek. nummer van Hoogwoud : NL89RABO0350705348
Het PCI heeft een ANBI-status. 

Meer informatie bij een schenking: 06 53428883 (Henk Braas, Penningmeester IPCI “De Waterkant”)