logo klein

 

Klik hier voor het jaarverslag 2018-2019

Klik hier voor het jaarverslag 2019-2020

Uitnodiging voor de jaarvergadering op donderdag 3 november 2022 parochie St. Jans Geboorte Hoogwoud/Opmeer. 

Agenda van de jaarvergadering op donderdag 3 november 2022 in het parochiecentrum. 

De vergadering begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie  of thee.

De  agenda ziet er als volgt uit:

1.Opening

2.Overweging

3.Notulen jaarvergadering 2019

4.Jaarverslag 2021/2022

5.Financieel jaarverslag 2021

6.Pauze

7.De toekomst van de kerken in regio De Waterkant door de heer Peter Bakker  vicevoorzitter van het regiobestuur De Waterkant. 

8.Rondvraag

9.Sluiting

De agenda en notulen van 2019 staan ook op onze website: www.stjansgeboorte.nl 

Na afloop van de vergadering wordt u uitgenodigd om met elkaar nog gezellig een drankje en een hapje te gebruiken.

We hopen op een goede opkomst.

De parochieraad.