logo klein

 


Veelgestelde vragen

Tijdens alle vieringen worden parochie intenties opgedragen. Op woensdag en vrijdagmorgen is het secretariaat van de parochie geopend van 9.00 tot 11.30 uur.
Hier kunt u terecht voor het opgeven van de intenties. Ook kunt u intenties doorgeven via het email adres van de parochie: parochie@stjansgeboorte.nl
De kosten van een intentie bedraagt € 10,= bankrek.nr. NL64 RABO 0350 7054 10 o.v.v. parochieintentie.

Bij een overlijden wordt eerst de uitvaartverzorger gebeld. De uitvaartverzorger neemt contact op met coördinatoren van de Avondwakegroep voor de verdere gang van zaken.
Bij een Avondwake nemen zij contact op met de Avondwakegroep en bij een Uitvaartviering
met pastoor Nico Knol. De Avondwakegroep en pastoor Nico Knol nemen contact op met de familie en bespreken met hen de verdere invulling van de vieringen.
De uitvaartverzorgers zijn: Gerda Bakker, Monica Appel en Jan Wagemaker.
Tel. 0647563162.

Achter de kerk bevindt zich het kerkhof met graven, een urnentuin en strooiveld. De begraafplaats behoort tot de parochie St.Jans Geboorte en valt onder de eindverantwoordelijkheid van deze parochie. Het beheer van de begraafplaats wordt uitgevoerd door de heer C.Ooijevaar, tel 0226 352752. Email: cj.ooijevaar@quicknet.nl
Het onderhoud van de kerk wordt verzorgd door vrijwilligers.

U kunt hiervoor contact opnemen met de bezoekersgroep. Contactpersoon: mevr. A.Hakvoort, tel. 0226 359939. Emailadres: hakvoort@planet.nl

Als u ziek bent en u wilt de ziekenzalving ontvangen dan kunt u contact opnemen met pastoor Nico Knol. Tel. 06 23614321 emailadres: nicoknol@quicknet.nl

Dit kan via het parochiesecretariaat. Bij ontvangst van een geboortekaartje op het secretariaat zal een van de leden van de doopgroep contact opnemen met de ouders.
De doopgroep maakt een afspraak met de pastor over de doopdatum. De kosten bedragen
€ 35,= voor de doopkaars, doopschelp en oorkonde. De doopschelp hangt een jaar op het schelpenbord achter in de kerk en wordt tijdens een speciale viering, na een jaar terug gegeven aan de ouders.

Als u uw kind wilt aanmelden voor de 1e H.Communie of H.vormsel, dan kunt u contact opnemen met mevr. A.M. van Straaten, tel. 0226 453512. emailadres:
anne-marievanstraaten@ziggo.nl of met mevr. J.Tromp, tel. 355387, emailadres: dageraad@xs4all.nl

Een doopbewijs vraagt u op bij het secretariaat van de parochie waar u gedoopt bent.

Voor het kerkelijk Huwelijk kunt u contact opnemen met pastoor Nico Knol, tel. 0623614321. Emailadres: nicoknol@quicknet.nl

Heeft u een andere vraag?

Voer a.u.b. uw naam in

Voer a.u.b. een geldig emailadres in

Voer a.u.b. uw bericht in