Lourdesfonds

Lourdes het genadeoord waar lief en leed wordt gedeeld en beleefd.
Lourdes de plaats waar het Hemelse en het aardse elkaar van zo nabij raken.
Op betekenisvolle reis gaan met vliegtuig of bus omringd door zorg, nabijheid en warmte, een ontmoeting met mede pelgrims, vrijwilligers maar vooral met Maria en de grot van Massabielle.
Ons doel is het mogelijk te maken om deze waardevolle reis op de juiste manier te beleven.
Voor mensen die extra zorg nodig hebben kunnen wij zeggen dat er veel mogelijkheden zijn, ook financiële zorgen kunnen wij dankzij onze donateurs het hoofd bieden.