logo klein

 

De beheerder van het parochiearchief draagt zorg voor de archivering van documenten en archiefmappen, waarin de bestuurlijke beslissingen en de financiële verslagen zijn opgenomen.
Ook de schenkingen die in de loop der jaren aan de parochie zijn gedaan staan genoteerd, inclusief naam van de schenker en eventueel bij welke gelegenheid het is gegeven.
Benoemingsbrieven , geschreven door de bisschop van Haarlem, waarin een nieuwe pastoor of pastoraal werker wordt aangesteld, zijn in het archief opgenomen.
Oude Doop- Begrafenis en Trouwboeken worden bewaard in het West-Fries archief in Hoorn.

Contactpersoon: Vacature