Wijkcontactpersonen

In 1977 is op initiatief van de toenmalige pastoor J.Achterof onze parochie in wijken verdeeld. Elke wijk kreeg zijn eigen wijkcontactpersoon met als doel de contacten tussen wijk en parochie te onderhouden. De parochie is verdeeld in 46 wijken.
De contactpersoon brengt elke 4 weken het parochieblad Sjaloom rond.
Als er een baby wordt gedoopt wordt er een bloemetje gebracht en men brengt een felicitatiekaart bij een 1e Communiekantje of Vormeling.
Bij ziekte in de wijk kan de contactpersoon een bezoekje en een bloemetje brengen en bij overlijden kan er medeleven worden betuigd d.m.v. een condoleancekaart.
Bij nieuwe parochianen in de wijk wordt er een welkomstbrief bezorgt en een Sjaloom.
Als een bezoekje op prijs wordt gesteld gaat de contactpersoon kennis maken.


Contactpersoon: mevr. Gré Ooijevaar. Tel. 0226 352752